Skip to content

Onze Werkzaamheden Al 75 jaar actief in grondverzet en cultuurtechnische werken

Cultuurtechnische werken

Is uw gazon of beschoeiing aan vernieuwing toe?

In opdracht van particulieren, bedrijven en de overheid voeren wij werkzaamheden uit op het gebied van aanleg, herstel of onderhoud van bijvoorbeeld een grasveld of berm, plant- of zaaiklaar maken van percelen, onderhoud van watergangen en het plaatsen of vernieuwen van beschoeiing of houten damwanden.

Cultuurtechnische werken

Is uw gazon of beschoeiing aan vernieuwing toe?

In opdracht van particulieren, bedrijven en de overheid voeren wij werkzaamheden uit op het gebied van aanleg, herstel of onderhoud van bijvoorbeeld een grasveld of berm, plant- of zaaiklaar maken van percelen, onderhoud van watergangen en het plaatsen of vernieuwen van beschoeiing of houten damwanden.

Cultuurtechnische werken

Is uw gazon of beschoeiing aan vernieuwing toe?

In opdracht van particulieren, bedrijven en de overheid voeren wij werkzaamheden uit op het gebied van aanleg, herstel of onderhoud van bijvoorbeeld een grasveld of berm, plant- of zaaiklaar maken van percelen, onderhoud van watergangen en het plaatsen of vernieuwen van beschoeiing of houten damwanden.

Grondverzet

“wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.”

Op het gebied van grondverzet voeren wij tal van werkzaamheden uit. Hierbij te denken aan bijvoorbeeld het ontgraven fundering van een aanbouw, straat- en plantklaar maken van uw tuin tot het realiseren en beheren van een baggerdepot voor de gemeente.

Onderhoud bedrijfsterreinen

Van een haagje knippen tot het maaien van gras.

Met regelmaat voeren wij bij bedrijven in de regio onderhoud uit aan hun terrein. Dit loopt uiteen van het onderhoud van groen en gazons tot het herstellen of aanleggen van verharding.

 

Neem contact met ons op

Bezoek ons